Evenementenloket

Gelegenheidsmarkten

Wij kregen recent vanuit VVSG bericht dat n.a.v. de vele afgelopen Kerstmarkten het FAVV (Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid) de verplichtingen nog eens in herinnering wil brengen i.v.m. de registratie (omdat ze hier in de toekomst wel eens strenger toezicht zouden kunnen op houden).

Het KB van 16/01/’06 legt immers in principe een voorafgaande toelating op aan elke operator (commercieel of niet) die levensmiddelen in de handel brengt.

Het KB voorziet evenwel in enkele uitzonderingen:

  • Operatoren die als enige activiteit de verkoop aan eindverbruiker van dranken en/of voorverpakte levensmiddelen met een houdbaarheid bij omgevingstemperatuur van minstens 3 ma. hebben, moeten zich enkel registreren bij de Provinciale Controle Eenheid (PCE) van het FAVV.
  • Verenigingen die handelen zonder winstoogmerk of in het algemeen belang, die uitsluitend werken met onbezoldigd personeel en waarvan de activiteit sporadisch en uitzonderlijk is (m.a.w. max. 5 keer per jaar met een totaal van 10 dagen per jaar) zijn zelfs vrijgesteld van registratie.

Meer info: bart.palmaers@vvsg.be of FAVV-website (‘levensmiddelen’).

Retributie op plaatsrechten markten en elektriciteitsvoorziening voor marktkramers en andere gebruikers (Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 december 2019)