Evenementenloket

Openbare orde en veiligheid

 Afhankelijk van de aard en het aantal bezoekers van je evenement moet je mogelijk een aantal (veiligheids)maatregelen nemen.

Dit kan te maken hebben met het serveren van alcohol, gebruik van gasflessen, open vuur, warmte- of energiebronnen of vuurwerk. Mogelijk moet je ook medische bijstand voorzien of extra sanitaire voorzieningen plaatsen.

Afhankelijk van je aanvraag zullen politie en/of brandweer specifieke maatregelen verplichten. De politie- en veiligheidsdiensten bekijken elke aanvraag apart en geven mee welke maatregelen je moet treffen.

 

Inplantingsplan

Indien je een evenement aanvraagt raden we je aan een inplantingsplan te maken. Dit is bijna altijd noodzakelijk en zorgt voor een vlottere administratieve afhandeling.

Bekijk hier enkele tips en voorbeelden voor het opmaken van een inplantingsplan.

Dreigingsniveau

Momenteel geldt in België dreigingsniveau 3 voor terrorisme.

Bij het organiseren van een evenement is het daarom belangrijk om de gepaste maatregelen te nemen om de veiligheid op het evenement te garanderen.
Lokale Politie Lier geeft volgende aanbevelingen voor de organisatie van een evenement:
• Bezoekers of klanten mogen enkel toegelaten worden zonder (draag)tassen.
• Indien men, bijvoorbeeld bij een sportevenement, toch moeilijk zonder (draag)tas kan, verzoek hen dan om voor een doorzichtig exemplaar te kiezen.
• Om misverstanden aan de toegang te vermijden, communiceer je dit best op voorhand via de website of via sociale media. Herhaal deze boodschap ook nog eens duidelijk aan de toegang tot het evenement.
• Wees extra waakzaam op verdachte gedragingen. Spreek de persoon in kwestie aan en contacteer indien nodig de politie.
• Houd verscherpt toezicht aan de in- en uitgangen.
• Houd verscherpt toezicht op verdachte gedragingen op de parkings die voor het evenement gebruikt worden.

Stel je verdachte gedragingen vast, aarzel dan niet om contact op te nemen met de politie van Lier op het nummer 03 491 44 00 of via het nummer 101 voor dringende meldingen.

Wil je zelf een bewakingsteamsamenstellen om toegangscontrole te doen? Bekijk dan hier waarmee je rekening dient te houden.

Drones in Lier

Het gebruik van drones wordt geregeld door de federale wetgever en de stad kan hier geen afwijking op geven (enkel de minister of zijn afgevaardigde).

In zones die in het zgn. gecontroleerde luchtruim (ook luchtverkeersleidingsgebied genoemd) van de luchthaven van Antwerpen liggen is het gebruik van een drone verboden.

De stad Lier ligt grotendeels in deze zone. Op deze kaart kan je bekijken tot waar het gecontroleerde luchtruim reikt.

Een afwijking kan verkregen worden via het Directoraat Generaal Luchtvaart (DGLV).

Een toelating tot afwijking moet steeds getoond kunnen worden op eenvoudige vraag van de politie.

 

Brandweer

Kosten brandweerinterventies
Voor sommige interventies van de brandweer dien je te betalen. Indien je van deze dienstverlening gebruik maakt tijdens jouw evenement ontvang je nadien een factuur.
Uiteraard zijn interventies voor de bestrijding van brand, ontploffing en rampen en voor het redden van mensen gratis.

Welke interventies zijn gratis?
•    Brand
•    Ontploffing
•    Mensen redden
•    Bevrijding geknelde personen na verkeersongevallen
•    Drenkelingen
•    Medische evacuatie
•    Noodoproep ter goeder trouw (ook bij loos alarm)
•    ...

Voor welke diensten moet je wel betalen?
De te betalen interventies en tarieven zijn vastgelegd in het retributiereglement en kan je hier raadplegen.

•    Oproepen veroorzaakt door een slecht functionerend alarmsysteem (brand of inbraak)
•    Redden van dieren, bijvoorbeeld een kat in een dakgoot
•    Reinigen van de rijbaan na een ongeval of bij een verlies van lading
•    Vervuilingen door bijvoorbeeld brandstof
•    Ledigingswerken van kelders (behalve bij overstroming, extreme neerslag of een breuk in het net van de watermaatschappij)
•    Het verwijderen van gevaren op hoogte zoals bomen, brokstukken aan een gevel, een gevaarlijke dakgoot,
•    Het verdelgen van een wespennest
•    brandpreventieopdrachten (advies en controlebezoeken)
•    ...