Evenementenloket

Openbare orde en veiligheid

 Afhankelijk van de aard en het aantal bezoekers van je evenement moet je mogelijk een aantal (veiligheids)maatregelen nemen.

Dit kan te maken hebben met het serveren van alcohol, gebruik van gasflessen, open vuur, warmte- of energiebronnen of vuurwerk. Mogelijk moet je ook medische bijstand voorzien of extra sanitaire voorzieningen plaatsen.

Afhankelijk van je aanvraag zullen politie en/of brandweer specifieke maatregelen verplichten. De politie- en veiligheidsdiensten bekijken elke aanvraag apart en geven mee welke maatregelen je moet treffen.

 

Drones in Lier

Het gebruik van drones wordt geregeld door de federale wetgever en de stad kan hier geen afwijking op geven (enkel de minister of zijn afgevaardigde).

In zones die in het zgn. gecontroleerde luchtruim (ook luchtverkeersleidingsgebied genoemd) van de luchthaven van Antwerpen liggen is het gebruik van een drone verboden.

De stad Lier ligt grotendeels in deze zone. Op deze kaart kan je bekijken tot waar het gecontroleerde luchtruim reikt.

Een afwijking kan verkregen worden via het Directoraat Generaal Luchtvaart (DGLV).

Een toelating tot afwijking moet steeds getoond kunnen worden op eenvoudige vraag van de politie.

 

Brandweer

Kosten brandweerinterventies
Voor sommige interventies van de brandweer dien je te betalen. Indien je van deze dienstverlening gebruik maakt tijdens jouw evenement ontvang je nadien een factuur.
Uiteraard zijn interventies voor de bestrijding van brand, ontploffing en rampen en voor het redden van mensen gratis.

Welke interventies zijn gratis?
•    Brand
•    Ontploffing
•    Mensen redden
•    Bevrijding geknelde personen na verkeersongevallen
•    Drenkelingen
•    Medische evacuatie
•    Noodoproep ter goeder trouw (ook bij loos alarm)
•    ...

Voor welke diensten moet je wel betalen?
De te betalen interventies en tarieven zijn vastgelegd in het retributiereglement en kan je hier raadplegen.

•    Oproepen veroorzaakt door een slecht functionerend alarmsysteem (brand of inbraak)
•    Redden van dieren, bijvoorbeeld een kat in een dakgoot
•    Reinigen van de rijbaan na een ongeval of bij een verlies van lading
•    Vervuilingen door bijvoorbeeld brandstof
•    Ledigingswerken van kelders (behalve bij overstroming, extreme neerslag of een breuk in het net van de watermaatschappij)
•    Het verwijderen van gevaren op hoogte zoals bomen, brokstukken aan een gevel, een gevaarlijke dakgoot,
•    Het verdelgen van een wespennest
•    brandpreventieopdrachten (advies en controlebezoeken)
•    ...

 

 

UiT in Lier

Aarschotsesteenweg 3
2500 Lier

03 488 06 79
uitinlier@lier.be

Openingsuren buiten schoolvakanties

Maandag:
enkel telefonisch van 13 tot 16.30 uur
Dinsdag tot donderdag:
van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16.30 uur
Vrijdag:
enkel telefonisch van 9 tot 12 uur
Zaterdag en zon- en feestdagen:
gesloten

Openingsuren tijdens schoolvakanties

Maandag:
gesloten
Dinsdag tot donderdag:
van 9 tot 12 uur
Vrijdag, zaterdag, zon- en feestdagen:
gesloten