Evenementenloket

Verkeer en openbare weg

Je mag niet zomaar activiteiten op de openbare weg organiseren. Voor het gebruik van de openbare weg, straten, pleinen heb je een vergunning van het stadsbestuur nodig. Op basis van adviezen van verschillende diensten beslist het college van burgemeester en schepenen of de activiteit al dan niet kan plaatsvinden en wat de voorwaarden zijn.

Voor sommige evenementen worden tijdelijke verkeersreglementen goedgekeurd. Bijvoorbeeld voor een parkeerverbod of een tijdelijk verbod waarbij er geen verkeer toegelaten is in een bepaalde straat. Voor die manifestaties is meestal ook het plaatsen van de nodige signalisatie vereist.

Als je de toelating krijgt zal de stad je tijdig inlichten. De nodige borden worden steeds door het stadsbestuur ter plaatse geleverd. Afhankelijk van de impact op het verkeer beslist het college of de organisator zelf moet instaan voor de correcte plaatsing en verwijdering van de borden op de aangegeven tijdstippen.

Ook voor tijdelijke bewegwijzering op de openbare weg heb je toestemming nodig van de stad. Plaats je zonder vergunning tijdelijke bewegwijzering, dan wordt dit bestraft met een gemeentelijke administratieve sanctie en worden de borden verwijderd. Verder dien je sowieso aan volgende voorwaarden te voldoen:

  • De tijdelijke borden mogen niet aan verkeersborden of –lichten bevestigd worden en ze moeten op eigen palen geplaatst worden.
  • De tekst op de borden mag uitsluitend betrekking hebben op de manifestatie
  • De borden mogen geen gelijkenis vertonen met verkeersborden of –tekens
  • De borden mogen de weggebruikers (zowel voertuigen als fietsers en voetgangers) niet hinderen
  • De verantwoordelijkheid van de stad kan niet ingeroepen worden bij eventuele schade of ongeval n.a.v. de plaatsing van de borden
  • Bewegwijzering mag één dag voor het evenement aangebracht worden en moet één dag later terug verwijderd worden

Je kan deze aanvragen doen via het aanvraagformulier voor evenementen.

Belastingreglement op gebruik openbaar domein door gelegenheidsinrichtingen (Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 december 2019)

Communicatie over verkeersmaatregelen bij een evenement

1.       Evenement van de stad zelf:

       Info voor omwonenden gebeurt vanuit de stad.

2.       Evenement waaraan de stad medewerking verleent:

De dienst Externe communicatie maakt de communicatie op (bewonersbrief of kaartje) over de verkeersmaatregelen, drukt voldoende exemplaren en bepaalt waar de communicatie dient verspreid te worden.

De communicatie wordt overgemaakt aan de organisator. De organisator van het evenement is zelf verantwoordelijk om de informatie correct huis-aan-huis te verspreiden.

3.       Evenement van derden

De dienst Externe communicatie maakt de communicatie op (bewonersbrief of kaartje) over de verkeersmaatregelen, drukt voldoende exemplaren en bepaalt waar de communicatie dient verspreid te worden.

De communicatie wordt overgemaakt aan de organisator. De organisator van het evenement is zelf verantwoordelijk om de informatie correct huis-aan-huis te verspreiden.

 

 

UiT in Lier

Aarschotsesteenweg 3
2500 Lier

03 488 06 79
uitinlier@lier.be

Openingsuren buiten schoolvakanties

Maandag:
enkel telefonisch van 13 tot 16.30 uur
Dinsdag tot donderdag:
van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16.30 uur
Vrijdag:
enkel telefonisch van 9 tot 12 uur
Zaterdag en zon- en feestdagen:
gesloten

Openingsuren tijdens schoolvakanties

Maandag:
gesloten
Dinsdag tot donderdag:
van 9 tot 12 uur
Vrijdag, zaterdag, zon- en feestdagen:
gesloten