Evenementenloket

Materiaal lenen

Stadsmateriaal

De stad stelt materialen ter beschikking aan erkende Lierse verenigingen of inwoners van Lier voor manifestaties en evenementen in de stad. Opgelet! Het gaat hier dus niet om privéfeesten zoals communies, verjaardagen, ... maar evenementen die voor iedereen toegankelijk zijn. Het overzicht van het materiaal dat je kan huren en de bijbehorende tarieven kan je hier raadplegen. Materiaal aanvragen kan via een online aanvraag.

Retributiereglement op het ontlenen van stadsmaterialen (Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 december 2019)

Jeugdcentrum Moevement

Het jeugdcentrum stelt materiaal ter beschikking van erkende Lierse jeugdverenigingen, overkoepelende organisatie van erkende Lierse jeugdverenigingen, erkende Lierse sportvereniging met jeugdwerking en Lierse onderwijsinstellingen.

Het materiaal wordt uitgeleend indien je voldoet aan het reglement. De uitleendienst beschikt over audiovisueel materiaal, tenten, kookmateriaal, circuskoffers, badgemachine en verkleedkleren. 

Meer info 

Provincie Antwerpen

Audiovisueel en didactisch materiaal